انگورستان ملک التجار اصفهان

معماری انگورستان ملکطبق پلان انگورستان ملک، بخش های این باغ عمارت خارق العاده شامل حیاط بیرونی و اندرونی، شاه نشین ‏های تابستانه و زمستانه، حوض خانه، اتاق زهرا خانم، زیرزمین، سفره خانه، آرامگاه و غیره هستند. اگر به تمامی ‏این بخش ها با دقت نگاه کنید، گچبری، آینه کاری و کاشی کاری، در همه آنها […]

پل خواجو

پل خواجو اصفهان پل خواجویکی ازپل های تاریخی شهراصفهان بوده که درشرق سی وسه پل،برروی رودزاینده رودواقع شده است.این پل درانتهاى خیابان کمال اسماعیل اصفهانى وانتهاى خیابان خواجو،واقع شده است ونزدیک ترین مکان دیدنی به هتل زنده رود اصفهان است . این پل که دردوره صفویه یکی اززیباترین پل های جهان به شمارمی رفت،به دستورشاه […]

سی وسه پل

سی و سه پل

معرفی کامل جاذبه گردشگری سی و سه پل سی وسه پل پلی است بر روی زاینده رود اصفهان که 33 دهانه، 295 متر طول و 14 متر عرض دارد . این پل شاهکاری بی‏نظیر از آثار دوره سلطنت شاه‏ عباس اول است، به هزینه و نظارت سردار معروف او الله ‏وردی‏خان بنا شده است بنابراین به […]