پل خواجو

پل خواجو اصفهان پل خواجویکی ازپل های تاریخی شهراصفهان بوده که درشرق سی وسه پل،برروی رودزاینده رودواقع شده است.این پل درانتهاى خیابان کمال اسماعیل اصفهانى وانتهاى خیابان خواجو،واقع شده است ونزدیک ترین مکان دیدنی به هتل زنده رود اصفهان است . این پل که دردوره صفویه یکی اززیباترین پل های جهان به شمارمی رفت،به دستورشاه […]

رزرو آنلاین از طریق سایت

به زودی رزرو آنلاین از طریق سایت هتل زنده رود به طور مستقیم فراهم میشود منتظر خبرهای خوب ما باشید….  

سی وسه پل

سی و سه پل

معرفی کامل جاذبه گردشگری سی و سه پل سی وسه پل پلی است بر روی زاینده رود اصفهان که 33 دهانه، 295 متر طول و 14 متر عرض دارد . این پل شاهکاری بی‏نظیر از آثار دوره سلطنت شاه‏ عباس اول است، به هزینه و نظارت سردار معروف او الله ‏وردی‏خان بنا شده است بنابراین به […]

صبحانه رایگان

تمامی رزرو هایی که در سایت هتل زنده رود اصفهان انجام میشود دارای صبحانه رایگان می باشد